The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2014 // At følge skoleledere – helt tæt på

At følge skoleledere – helt tæt på

Artikel

26-08-2014

At følge skoleledere – helt tæt på

Alexandra Instituttets New Ways of Working Lab har fulgt skoleledere i Silkeborg Kommune i deres daglige ledelsesarbejde og interviewet alle 29 skoleledere i kommunen. Resultaterne er sammenfattet i en rapport, der viser, hvad det er for nogle udfordringer, som skolelederne står med i forbindelse med den nye skolereform.

Modigt. Sådan kalder forskningschef Eva Bjerrum fra New Ways of Working Lab på Alexandra Instituttet Silkeborg Kommunes initiativ til at give hende og hendes kolleger lov til at følge skolelederne tæt på. Og at udgive en rapport med alle resultaterne - uden at der er pyntet på noget.

Hun har sammen med Anne Bøgh Fangel fra Alexandra Instituttet og Lisbeth Lunde fra Via University College brugt 18 observationsdage på at følge seks skoleledere til f.eks. pædagogiske rådsmøder, ansættelsessamtaler, ad hoc-møder med lærere i frikvarterer osv. Derudover har de lavet interviews med alle skoleledere i Silkeborg Kommune samt interview med skolechefen, en ledelseskonsulent og ti lærere fra et udvalg af skoler i kommunen.

- Jeg synes, at det er nytænkning, at vi har fulgt skolelederne i så mange dage og dermed tager udgangspunkt i deres praktiske hverdag. Det giver et billede af, hvad det er for nogle udfordringer, som skolelederne har. Det er interessant at koble vores observationer med deres egne oplevelser af og holdninger til skoleledelse, fortæller Eva Bjerrum, der er specialiseret i at studere arbejde og samarbejde i organisationer. Hun har lavet studier af alt fra kantinemedarbejdere og rengøringsfolk til juristers og it-udvikleres arbejde.

Finder frem til problemstillingerne
Eva Bjerrum mener, at det er interessant at lave interviews med alle skoleledere i en kommune.

- Det tror jeg ikke har været gjort før, og slet ikke på så et centralt tidspunkt i Danmark, hvor skolereformen dagligt er på dagsorden i medierne, siger hun og uddyber:
 
- Det, der kendetegner vores arbejde, er at man kan gå og have nogle forestillinger om noget. Men det, at vi graver spadestikket dybere, gør at vi finder ud af, at problemstillingerne ligger et helt andet sted end det man umiddelbart havde regnet med. Det betyder, at man får et mere reelt grundlag til at foretage ændringer eller forbedringer, forklarer hun.

_

Det har været en stor styrke at arbejde sammen med Lisbeth Lunde fra Center for Didaktik på Via University College, forklarer Eva Bjerrum.
 
- Anne Bøgh Fangel og jeg har erfaring med at studere arbejdsprocesser i alle mulige forskellige miljøer, og Lisbeth Lunde har erfaringen med hele det pædagogiske og didaktiske felt, så vores forskellige tilgange og metoder har også givet nye perspektiver og resultater til undersøgelsen, forklarer hun.

Resultatet i rapporten er, at hvis alle børn skal trives og klare sig bedst muligt, er det afgørende, at skolelederen er tæt på både lærere, børn, andre skoleledere og den pædagogiske udvikling.

En uforudsigelig hverdag
Noget af det, der overraskede Eva Bjerrum og hendes kolleger, er at alle skolelederne oplever, at de har en uforudsigelig hverdag, og at det er et arbejdsvilkår. Det er meget anderledes end andre organisationer, som Eva Bjerrum har interviewet i forbindelse med New Ways of Working Lab.

- Der er mange, der mener, at man kan planlægge sin hverdag, og at det uforudsigelige kommer en gang imellem. Her mente alle, at det uforudsigelige er et grundvilkår, og det var også det, vi så i vores observationer. Det overraskede, at lederne så så forskelligt på, hvad god skoleledelse er, og hvad strategisk ledelse er, og at de ikke havde særligt stort udbytte af forskellige ledelsesnetværk, fortæller hun.

Samtidig troede man i Silkeborg Kommune, at man havde en meget homogen gruppe af skoleledere. Når det så viser sig ikke at være tilfældet, så betyder det, at man skal gribe ledelsesudvikling an på en anden måde end hidtil.
 
- I forbindelse med skolereformen er der mange, der mener, at det er skolelederne, der skal drible med bolden. Derfor er det interessant at kigge på, hvad det er for en rolle skolelederne selv synes, de har, fortæller hun.

Tæt på – eller langt fra?
På baggrund af observationer og interviews blev skolelederne i Silkeborg Kommune kategoriseret i fem forskellige ledertyper. Hver type er repræsentant for dominerende holdninger fra fire til fem interviews.

_

- Ledertyperne dækker forskellige opfattelser og prioriteringer i forhold til ledelse. Nogle ledere ser deres skolelederrolle som tæt på praksis. Andre ser deres skolelederrolle som langt fra praksis. Deraf titlen på rapporten: Skoleledelse – tæt på eller langt fra, forklarer Eva Bjerrum.

Download hele rapporten her.

Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.