The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2014 // Det får du som virksomhed ud af at deltage i et innovationsnetværk

Det får du som virksomhed ud af at deltage i et innovationsnetværk

Artikel

04-09-2014

Det får du som virksomhed ud af at deltage i et innovationsnetværk

Danmark har 22 innovationsnetværk, der skal hjælpe danske virksomheder til at blive bedre til at udvikle nye innovative produkter sammen med forskningsinstitutioner. Alexandra Instituttet er de næste fire år med i syv af dem. Vi bringer her et overblik over netværkene, og hvad man som virksomhed får ud af at blive en del af de forskellige netværk.

Direktør for Alexandra Instituttet, Ole Lehrmann Madsen, kalder innovationsnetværkene for en kilde til videnudveksling.

- Netværkene er et godt mødested for private og offentlige virksomheder og forskere på universiteter samt almennyttige virksomheder som Alexandra Instituttet. Vi kommer med den nyeste forskning og kan hjælpe virksomheder med at omsætte ideer til innovation eller fungere som sparringspartner i forhold til de udfordringer og problemer, som virksomhederne står med, forklarer han.

Hvem er målgruppen for innovationsnetværkene?

Netværkene er åbne for alle interesserede virksomheder i Danmark. I nogle netværk er det gratis at deltage, mens andre netværk kræver et mindre medlemsgebyr.

Hvad laver innovationsnetværkene?

Innovationsnetværkene har hver deres faglige fokusområde. Netværkene findes typisk inden for områder, hvor Danmark har vigtige styrkepositioner som fx it, produktion, energi, transport, sundhed og fødevare.
Netværkene laver alt fra at sætte udviklingsprojekter i gang til at arrangere konferencer, matchmaking, seminarer og workshops om emner, der interesserer medlemmerne. De hjælper også med fundraising og med at skrive ansøgninger til fx EU. Derudover udgiver de nyhedsbreve om de nyeste trends inden for områderne.

Alexandra Instituttet er med i følgende netværk

Innovationsnetværket InfinIT (bevilliget 14 mio. kr.) beskæftiger sig med it-området i bred forstand. Det skal sikre videndeling, matchmaking og projektetablering mellem videninstitutioner og virksomheder. Det henvender sig til virksomheder og forskere, som arbejder med eller ønsker at komme i gang med it i deres processer, eller ønsker at udvikle nye produkter eller forbedre eksisterende med it. Det kan være indlejrede systemer, mobilteknologi, pervasive teknologier, fremtidens internet eller noget helt andet. For at få et mere snævert og relevant fokus har netværket de kommende år organiseret sig i otte interessegrupper. De er: big data & business intelligence; wearables; usability & interaktionsdesign; sporings- & positionstjenester; smart society; embedded systems engineering; processer & it; safety & security.
 
Innovationsnetværk for Finans IT (bevilliget 10 mio. kr.) vil skabe et internationalt anerkendt finans it-centrum med attraktive miljøer for uddannelse, forskning og virksomheder. Målet er at styrke den finansielle innovation og at udvikle et internationalt samarbejde med Norden og Baltikum som showcase for finans it i Europa. I første omgang bliver der igangsat matchmaking-aktiviteter, møderækker og små illustrationsprojekter. Alexandra Instituttet kommer til at spille en aktiv rolle som fagekspert og facilitator inden for emnerne it-sikkerhed, it-platforme og usability samt digitalisering og procesoptimering.
 
Innovationsnetværk for Produktion, Inno-Pro (bevilliget 14 mio. kr.) er et netværk, som styrker små og mellemstore virksomheder, der producerer højteknologiske produkter. Det hjælper med at overføre forskning til udvikling og derigennem styrke danske virksomheders industrielle konkurrencekraft. Inno-Pro arbejder med virksomheder inden for avanceret materiel, mekatronik, specialiseret metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, it-, software- og kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske forretningsområder. Alexandra Instituttet har hovedfokus på pervasive computing, der er indlejret og kommunikerede it i produkter og omgivelser.
 
Innovationsnetværket Service Platform (bevilliget 14 mio. kr.) er et landsdækkende netværk, der skaber forbindelser mellem forskere, virksomheder og videnmiljøer, og sikrer virksomheder adgang til de nye landvindinger inden for serviceudvikling.
 Målet er at sprede viden og erfaringer om servicepotentiale og at sikre, at den viden forankres i virksomhederne, så de ved, hvordan serviceinnovation kan styrke deres forretningsudvikling. Serviceinnovation foregår på tværs af brancher, teknologier og værdikæder, fordi serviceinnovation indgår i mange af virksomhedens værdiskabende aktiviteter. Netværket er åbent for alle virksomheder, der med forskningsbaseret viden i ryggen vil udvikle nye serviceydelser og skærpe deres forretningsmodeller til fremtidens markedsmuligheder.
 
Lean Energy Cluster (bevilliget 14 mio. kr.) har til formål at blive en af Europas førende klynger inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer ved at bringe virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder sammen i partnerskaber.
 
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning (bevilliget 14 mio. kr.) har til formål at fremme vækst og innovation i bolig- og beklædningsbranchen. Netværket skal i samarbejde med en række virksomheder indkredse branchernes behov og herefter generere ny og brugbar viden til virksomhederne. Viden som kan understøtte og styrke innovationen i brancherne.
 
Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi (bevilliget 12 mio. kr.) har til formål at muliggøre en langt bedre kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologiens vækstpotentiale, med den selvhjulpne borger som omdrejningspunkt.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.