The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2014 // Attraktionstjek hjælper museer og turistattraktioner med at blive mere attraktive

Attraktionstjek hjælper museer og turistattraktioner med at blive mere attraktive

Artikel

30-06-2014

Attraktionstjek hjælper museer og turistattraktioner med at blive mere attraktive

Når du tager rundt og oplever sommerlandet, kan det være antropologer fra Alexandra Instiuttet, der bidrager til, at du får en inspirerende oplevelse. Vores eksperter i brugerstudier fra New Ways of Working Lab er med til at kaste lys over, hvordan turisterne bruger attraktionerne. Det gør de med et 'attraktionstjek'.

Vi har her samlet tre eksempler på attraktionstjek, der giver et anderledes indblik i turisternes brug af museerne.

Hvilken vej bevæger turisterne sig på Strandingsmuseet?
Det første er Strandingsmusset St. George, der bl.a. rummer kulturhistoriske genstande fra Slaget om Jylland og det engelske skib St. George, der strandede under Englandskrigene i 1811. Det er den største samling og udstilling af fund fra en af de værste skibskatastrofer i historien, hvor to engelske fartøjer gik på grund uden for Thorsminde og hvor 1408 personer omkom – kun 17 overlevede forliset.

NWoW Lab fokuserede her på gæsternes bevægelser rundt på museet, hvor de stopper op og hvor de går hurtigt videre, og hvad der tales om indbyrdes, og er der forskel på mænds og kvinders brug af museet og bruger børn de særlige børneaktiviteter. Læs mere om attraktionstjekket på Strandingsmuseet St. George her.

Hvordan trækker man nye turister til Hjerl Hede?
Hjerl Hede er et stort frilandsmuseum og har været foregangsmuseum for den levendegørelsestradition, som mange andre museer har taget op. Museet har en stor gruppe tilfredse turister, der kommer igen og igen, og derfor undersøgte NWoW Lab, hvordan de nuværende besøgende anvender stedet og kom efterfølgende med forslag til, hvad der kan tiltrække nye turister. Brugerstudierne bestod af en lang række interviews og mundede ud i en ny kommunikationsstrategi, nye teknologiløsninger og udvikling af fælles praksis for levendegørelse og forbedringer af inddragelsesaktiviteterne.

Museumsdirektør: Gav fantastisk indblik i publikums veje
Begge attraktionstjek gav museerne indblik i opbygning og formidling om de enkelte udstillingselementer fungerede efter hensigten, mener Ingeborg Svennevig, museumsdirektør fra De Kulturhistoriske Museer, som Hjerl Hede og Strandingsmuseet St. George hører under.

- Begge attraktionstjek har givet fantastisk relevante observationer af publikums veje (og vildveje, desværre) gennem vores attraktioner, og vi har nu fået meget konstruktive og realistiske forslag til, hvad vi kan gøre ved sagen. Det har både været inspirerende på langt sigt og handlingsanvisende på kort sigt at samarbejde med NWoW Lab, siger Ingeborg Svennevig.

Læs mere om attraktionstjekket af Hjerl Hede her.

Lever museet op til turisternes forventninger?
Hos Ferskvandscenter AQUA i Silkeborg ville man gerne se, om museets hjemmeside og informationsmateriale svarede til de faktiske forhold. NWoW Lab fulgte de besøgende rundt i centret og havde særlig fokus på et bestemt udstillingsområde. Hensigten var at beskrive den overordnede scene, som den tog sig ud for forskellige grupper. Hvilke ruter valgte de, hvor de gjorde ophold, og hvor passerede de hurtigt forbi samt hvordan interagerede grupperne indbyrdes?

Tjekket mundede ud i et oplæg, hvor der udover beskrivelser af de meget forskellige synsvinkler, som de besøgende havde på attraktionen, også var beskrivelser og analyser af de besøgendes brug og oplevelser af udvalgte udstillingsområder og -elementer.

Læs mere om attraktionstjekket af AUQA her.

Hvad er et attraktionstjek?
Et attraktionstjek er et koncentreret forløb, der kombinerer observationer og interviews, som på få dage kan give turistattraktioner og museer indsigt og forståelse, der supplerer de traditionelle spørgeskemabesvarelser med observation af gæsters faktiske adfærd og holdninger. Det tilføjer som regel overraskende nye indsigter og anderledes perspektiver, som kan give attraktionen grundlag for justeringer og forbedringer.
Generelt fokuserer observationer og interviews på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Et vellykket attraktionstjek kræver fokusering, og vi udvælger sammen med jer, hvilket fokus tjekket skal have.

Et attraktionstjek kan typisk indeholde følgende aktiviteter:

  • Formøde – baggrund og aftaler om fokusering/tematisering af observationer og interviews
  • Gennemgang af hjemmeside og markedsføringsmateriale
  • Observation og korte interviews
  • Analyse og sammenfatning af resultater og ideer
  • Mundtligt oplæg – eller evt. mindre rapport

 

Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.