Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2013 // Vigtigt at sikre fru Hansens identitetsoplysninger i fremtidens intelligente el-net

Vigtigt at sikre fru Hansens identitetsoplysninger i fremtidens intelligente el-net

Artikel

21-11-2013

Vigtigt at sikre fru Hansens identitetsoplysninger i fremtidens intelligente el-net

Hvordan laver man sikker kommunikation i fremtidens energisystemer, når selvtænkende elmålere bliver sluppet fri i hjemmet, og fru Hansen selv kan tjekke sit elforbrug. Det har vi fokus på i Alexandra Instituttets Security Lab, der arbejder med en god håndfuld projekter med fokus på sikkerhed inden for energisektoren.

Forstil dig, at dine el-apparater i hjemmet altid er online, og opvaskemaskinen selv tjekker den aktuelle elpris og først starter, når elprisen er lav. Det vil være en realitet om nogle få år, når fremtidens intelligente el-net, det såkaldte smart grid, bliver virkelighed for både forbrugere og de store energiaktører.

- Vi er på vej mod en fremtid, hvor en stadig større andel af vores energiforbrug vil komme fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. Det kræver omstilling af el-systemerne, som gør, at vi kan udnytte strømmen, når det blæser. Det kan også betyde nemmere, billigere og grønnere energi for forbrugerne og et helt nyt marked for el-udbyderne, forklarer Jakob Illeborg Pagter, forsknings- og innovationschef på Alexandra Instituttet.

Frigør fru Hansens data

En sådan omstilling stiller både infrastrukturelle krav til el-nettet, der må lære at tænke selv, men det stiller også krav til sikkerheden, mener Jakob Illeborg Pagter.

- Smart grid giver en række samfundsgevinster, men tilslutningen til det intelligente el-net gør også samfundet mere sårbart over for angreb. Derfor er det vigtigt både at sikre forsyningssikkerheden hos elværkerne og forbrugernes dataoplysninger, siger Jakob Illeborg Pagter.

- Hvis du har en masse smarte målere, er den grundlæggende problematik, at du skal sikre dig, at det er fru Hansens måler, du snakker med og ikke en masse andre målere. En ting er at lave infrastruktur, men en anden ting er at gøre den sikker. Det kigger vi på i projektet CHPCOM, siger han.

Sikkerhed i maskinrummet

Alexandra Instituttet er med i en god håndfuld projekter med fokus på sikkerhed inden for energisektoren. CHPCOM er et smart grid-projekt for den danske kraftvarmesektor, der har fokus på, hvordan man laver sikker infrastruktur til at styre produktionssystemerne.

- Formålet er at udvikle en løsning, der nedbryder de barrierer, der forhindrer effektiv dataudveksling. Det kan både være med til at lette administrationen og gøre det nemmere for andre aktører at få adgang til måle-dataene, siger han.

Alexandra Instituttet er også med til at sikre sikkerheden i Energinet.dk’s kommende DataHub, som er er et fælles system, der indeholder alle måledata for alle el-forbrugere i Danmark.

- Der har vi været inde og lave rådgivning på sikkerhedsdelen. DataHub’en er kendetegnet ved, at den skal tilgås af en masse aktører. Både forbrugere og elselskaber samt private virksomheder, der vil lave intelligente services, som f.eks. en service, der viser forbrugerne, hvor meget strøm, de bruger, siger han.

Gør det lettere at skifte elselskab

DataHub’en handler blandt andet om at binde tjenester sammen, så man som forbruger kan kontrollere, hvem der har adgang til ens data.

- Det er nogle af de samme teknikker, som er en del af Alexandra Instituttets resultatkontrakt, altså teknikker, der f.eks. gør det let og sikkert for tredjepartstjenester at få adgang til dine måledata og derigennem tilbyde dig forskellige tjenester baseret på disse data.

- DataHub’en går ud på at samle alle måledata fra alle målepunkter. Hvis du tidligere skulle se, hvor meget strøm, du bruger, så skulle du gå til dit elselskab. Det var med til at gøre det svært at skifte leverandør. Det frigør data for forbrugerne og gør det lettere for aktører i el-verdenen. Dermed kommer der mere konkurrence, siger han.

- For os er det interessant at komme ind og være rådgiver på sikkerhedsdelen for energinet.dk, fordi de er toneangivende inden for energisektoren siger Jakob Illeborg Pagter.

Vil du vide mere om smart grid og sikkerhed, kan du kontakte forsknings- og innovationschef Jakob Illeborg Pagter.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.