Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Arrangementer // Arrangementer 2019 // Green Business Design: Workshop-forløb

Green Business Design: Workshop-forløb

Arrangement

03-10-2019

Green Business Design: Workshop-forløb

På dette workshop-forløb får du viden og værktøjer til at udvikle din virksomhed i en bæredygtig retning.

Krav om bæredygtig adfærd og produktion kommer til at blive en del af alle virksomheders fremtidige virkelighed. Men det er svært for de fleste at få omsætte bæredygtighedskravene til reelle, nye muligheder. Hvis du også kender til det svære at kombinere bæredygtige principper og løsninger med jeres eksisterende, eller nye forretningsmodeller, så er Green Business Design noget for jer!

Med udgangspunkt i designtænkning og designudviklingsmodeller hjælper vi jer igennem et forløb, der har fokus på at identificere og udvikle en økonomisk bæredygtig strategi for virksomhedens tilgang til en bæredygtig udvikling.

I vil både få præsenteret metoder og værktøjer og få tid og faglig sparring i arbejdet med jeres respektive udfordring. Der kommer til at være “hjemmeopgaver”, som handler om din egen virksomhed og som skal løses hjemme i virksomheden. Formålet er at formidle ideer og løsninger ind i organisationens fremtidige liv.

Learning by doing

Gennem tre workshops lærer I at arbejde med en design-metodisk tilgang til transformation af jeres egen virksomhed – hen imod en bæredygtig dagsorden. I vil komme til at arbejde med den udfordring, der er relevant for jer og formuleret af jer. Forløbet vil foregå i en vekselvirkning mellem strategiske overvejelser og konkrete ideer til produkter og ydelser. Sådan sigter vi bedst efter at skabe en operationel sammenhæng mellem det, der er jeres identitet og vision og det, der er jeres bæredygtige værditilbud.

Forløbet starter med en kick-off konference i Aarhus den 5. september 2019. Herefter følger tre fulde workshopdage, som afvikles med ca.tre ugers mellemrum. Det skaber tid til at arbejde med den selvformulerede udfordring tilbage i virksomheden. Det er optimalt hvis I deltager med 2-3 medarbejdere, gerne med beslutningskompetence inden for forskellige fagområder. På den måde vil I kunne nå længst i forandringsprocessen.

Hvad I får ud af at deltage

Målet med workshopsene er, at I og jeres virksomhed:

  • får taget et vigtigt skridt ind i en ny udvikling, baseret på designmetodiske udviklingsprincipper.
  • får en grundlæggende forståelse for udvikling af bæredygtige forretningsmodeller
  • får en strategi, og gerne en køreplan, for hvordan udviklingen skal/kan foregå i fremtiden.

I får en blanding af oplæg og hands-on aktiviteter på de tre workshops. Oplæggene præsenterer faglig viden inden for bæredygtighed, designtænkning, strategi, organisation og forandringsprocesser og konkrete cases til inspiration. Når vi går hands-on i workshop-delen, kommer I til at arbejde med jeres egne udfordringer i forhold til en strategisk, bæredygtig omstilling.

I kommer til at benytte specifikke designmetodiske modeller og greb til at afdække virksomhedens potentiale, muligheder og til sidst stå klar til handling med en konkret handleplan.

De tre workshops

Indholdet i de tre workshops vil afspejle en reel udviklingsproces, som består af følgende indholdselementer:

STRATEGY POTENTIAL – Forstå og beskriv problematikkerne

Workshop 1 (3. oktober 2019)
Første trin i designprocessen. Det handler om at forstå, hvor I er for senere at kunne træffe de rigtige valg, når det handler om at vælge de bedste ideer. 

STRATEGY POSSIBILITIES – Tænke nyt og afprøve idéer

Workshop 2 (31. oktober 2019)
Nu skal der tænkes fremad. Hvordan kan morgendagen for jeres virksomhed se ud, hvis I både skal være bæredygtige og tjene penge?

STRATEGY IN ACTION – Udføre og implementere strategier og løsninger

Workshop 3 (20. november 2019)
Fra idé til virkelighed. Når vi siger farvel til hinanden efter denne rejse, skulle I gerne være afklaret om, hvad der er de rigtige næste skridt for jer at tage.

Dato:
03. oktober kl. 09:00 til
19. february kl. 16:00
May, date to be confirmed
Sted:
Annonceres senere
Pris:
Det er gratis at deltage (se venligst betingelser nedenfor).
Arrangører:

Arrangementet er tilrettelagt af Alexandra Instituttet i samarbejde med Lifestyle & Design Cluster og D2i – Design to innovate.

Strategic Designer
+ 45 25 17 71 15
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 335

Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage?

Alle ansatte og ledere, gerne med beslutningskompetence fra danske små og mellemstore virksomheder. Projektet retter sig primært imod livsstilsvirksomheder inden for mode-, tekstil- og møbelbranchen.

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage.

Virksomheden skal dog være indstillet på at stille timer til rådighed for 2-3 ansatte i virksomheden – både til de tre workshops og til hjemmeopgaver, der løses hjemme i virksomheden.

Tilmelding til de tre workshops er nødvendig, og en forudgående screening af virksomheden er påkrævet, før endelig tilmelding er accepteret.

 

.