The Alexandra Institute // Aktuelt // Arrangementer // Arrangementer 2018 // Åben workshop om intelligente hjælpemidler

Åben workshop om intelligente hjælpemidler

Arrangement

14-03-2018

Åben workshop om intelligente hjælpemidler

Målet med dagen er at skabe et udviklingsrum sammen med de deltagende virksomheder og kommuner – og sammen afdække beyond-state-of-the-art løsninger i markedet og påvise nye innovations- og produktudviklingsmuligheder.

I løbet af de kommende 10 år forventes antallet af fx intelligente sensorer i vores omgivelser at stige eksplosivt. Dette vil give en række nye muligheder og udfordringer ved integration løsningerne imellem. Dels vil IoT (Internet of Things) kunne kvalificere og automatisere en del af funktionerne, dels vil der opstå nye behov for visning af data – både hos borgere og medarbejdere – og dels vil behovet for udviklingen af helt nye teknologiske hjælpemidler stige i takt med kommunernes ønske om mere selvhjulpenhed hos den enkelte borger.

For at adressere netop disse mange nye teknologiske muligheder specifikt inden for sundheds- og velfærdsområdet driver de tre GTS-institutter sammen et udviklingsprojekt, der har til formål at adressere netop videreudviklingen af stærke danske intelligente hjælpemidler til et marked i vækst.

Som del af projektet inviterer vi derfor til et åbent co-creation forløb med start onsdag d. 14. marts 2018 med 1. workshop.

På workshoppen, der vil indeholde oplæg fra teknologieksperter og indsigter fra kommuner og producenter, vil vi italesætte de mange nye teknologiske muligheder, som hjælpemiddelsområdet har i disse år – og lægge op til co-creation-processer mellem producenter og aftagere samt producent/producent samarbejder.

Som deltagende virksomhed får du vigtig ny viden på hjælpemiddelsområdet sammen med både brugere og aftagere – og GTS-institutterne faciliterer på dagen både idegenerering samt koncept- og projektudvikling af konkrete teknologiske innovationer til hjælpemiddelsområdet i Danmark.

Vi ser frem til en spændende, lærerig og kreativ workshop – hvor vi sætter retningen og holdet for projektet Intelligente Hjælpemidler.

 

Tilmelding direkte til

Seniorkonsulent hos Teknologisk Institut Anders Lyck Fogh-Schultz, alfs@teknologisk.dk eller 72 20 31 87.

 

Program for dagen (foreløbigt)

09:00 Ankomst til Handicaporganisationernes Hus og morgenmad
09:30

Velkommen til dagens workshop v/seniorkonsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, og vært direktør Morten Rasmussen, Dansk Rehab Gruppe

09:45 Kommunevinklen: Arbejdet med offentlig velfærdsinnovation i Danmark
10:15 GTS-institutternes indsatsområder i forhold til udviklingen af ny sundheds- og velfærdsteknologi. Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og DELTA/FORCE Technology fortæller om deres vinkel på produktudvikling og innovation
11:15 Inspirationsoplæg om Fremtidens Intelligente Hjælpemidler
12:00 Frokost og netværk
12:30 Co-creation processen starter: Behovsafklaring i markedet, markedsplads og virksomheds-pitch. Hvad kan teknologien i dag, hvilke intelligente teknologier er allerede på markedet – og hvor er teknologiudviklingen på vej hen? Lad os udvikle morgendagens intelligente hjælpemidler ud fra best practice
14:30 Tak for i dag og næste skridt
Dato:
14. marts kl. 09:00 - 14:30 May, date to be confirmed
Sted:
Dansk Rehab Gruppe, Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Pris:
Gratis. No-show-gebyr på 500 kr. + moms
Arrangører:

Teknologisk Institut, DELTA/FORCE Technology, Alexandra Instituttet og WelfareTech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Workshoppen afholdes i samarbejde med Dansk Rehab Gruppe – men du behøver ikke være medlem for at deltage. 

Profilbillede af Gunnar Kramp
Senior Concept Developer
+45 23 66 97 29
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 338
.