Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Arrangementer // Arrangementer 2017 // Take a walk on the wild side

Take a walk on the wild side

Arrangement

07-04-2017

Take a walk on the wild side

Hvordan kan teknologiske muligheder, funktionalitet og lokale visioner gå hånd i hånd på fremtidens smarte stier og passager?

Der er snart ikke dét, der ikke skal være smart – så hvorfor ikke også veje, stier, pladsdannelser og passager? Smart city er et hypet begreb, og der kan være langt fra strategisk ambition til omsætningen i den lokale kontekst ude i landets kommuner. Derfor er det vigtigt at balancere idé og vision med praktiske behov og konkrete kompetencer.

På denne co-creation workshop tager vi afsæt i en praktisk opgave, som går igen i mange kommuner i Danmark og Sverige. Veje, stier og passager skal belyses. Det er en opgave, der kan løses relativt lavpraktisk og konventionelt, men det er også en opgave, der kan løftes til en mere multifunktionel løsning, hvor ny lys- og sensorteknologi og informations- og kommunikationsteknologier kan udnyttes til at skabe passager med flere funktioner til gavn for kommunens borgere.

Vi tager afsæt i konkrete cases fra fem kommuner, som gerne vil tage næste skridt i konkretisering af mulighederne for intelligente løsninger til stier og passager.

Kommunerne ønsker på forskellig vis gennem nye teknologier at

    •    øge tryghed og sikkerhed i park og stiområde (Helsingborg Stad)
    •    optimere belysningen og trafiksikkerheden foran skoler via monitorering og analyse af data (Kalundborg Kommune)
    •    invitere skoleelever til at cykle mere (Egedal Kommune)
    •    skabe forbindelser mellem natur og by og teste responsiv belysning i stationsområde (Frederikssund Kommune)
    •    øge fokus på social holdbarhed og præge belysningen i privatejede trappeopgange (Malmö Stad).

På workshoppen vil vi videreudvikle og konkretisere disse initiativer og bringe nye kompetencer i spil omkring it og smarte løsninger i byrummet.
 

Baggrund

Ligting Metropolis er et 3-årigt EU-projekt med 26 partnere bestående af virksomheder, kommuner, regioner og universiteter i Danmark og Sverige med et budget på i alt 7,3 mio. euro. Et centralt element i Lighting Metropolis er udviklingen af en række demonstrationsprojekter for Smart Urban Human Centric, der har som mål at løse borgernes behov med anvendelse af state of the art-teknologier.

Udviklingen af projekterne sker i et triple helix partnerskab mellem offentlig aktør, forsker og virksomheder på tværs af Øresund. Der er pt. defineret 30 demonstrationsprojekter og de 5 cases på workshoppen er en del af disse. De skal være realiseret inden september 2018.


Tilmelding

Hvis du er interesseret i at deltage i arrangementet, skal du skrive til Merete Carlson, merete.carlson@alexandra.dk

Dato:
07. april kl. 09:00 - 14:30 May, date to be confirmed
Sted:
Soho, lokale Oasen, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V
Pris:
Gratis
Arrangører:

InfinIT - Innovationsnetværk for IT og Lighting Metropolis

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.