Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Arrangementer // Arrangementer 2017 // Anvendelse af informationsteknologi i produkter

Anvendelse af informationsteknologi i produkter

Arrangement

04-05-2017

Anvendelse af informationsteknologi i produkter

Informationsteknologi er i voldsomt stigende grad noget, der indgår som en integreret del af snart sagt alle produkter fra hårde hvidevarer og droner til entreprenørmaskiner. Integrationen omfatter såvel central styring af produktet som indlejring i produkters delsystemer. Software og processorkraft bliver en komponent i produkter og -produktdele.

Udviklingen af sådan software og processorkraft kan foregå internt i virksomheden eller hos underleverandører. I begge tilfælde udfordres virksomhedernes evne til at organisere udviklingsarbejdet og få det bedste ud af designarbejdet. Vilkårene for organisation og design forandrer sig i takt med, at informationsteknologien bliver en vigtig komponent i industriprodukter, når man udnytter mulighederne for at indbygge it i delsystemer og delkomponenter.  
 
Dette seminar bruger produkter fra maskinsektoren som eksempler. Vi vil beskæftige os med områder som: It i innovation af industriprodukter og -komponenter. Ledelse af udvikling af it i industriprodukter, herunder valg af agile eller plandrevne processer samt adgang til kompetencer og viden. Fremtidssikret design af produkter med henblik på videreudvikling og opgradering. Styring af underleverandører.

 

11.45 Ankomst og sandwich
 
12.30 Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel, InfinIT
 
12.40

Innovationsledelse i industrielle virksomheder
v. professor Charles Møller, Center for Industriel Produktion, AAU

Med informationsteknologi som løftestang i forskning og udvikling

13.20

Software som led i produktinnovation
v. lektor Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

14.00 Kaffe
 
14.20

Udvikling af it i maskiner
v. Mads Jensen, Migatronic A/S

Udfordringer med nuværende produktprogram
- Platforms tankegang. Vurdering af pris på alternative løsninger. Udfasning

Platforms- og arkitekturtankegang
- Kongstanken – frigive tid til nyudvikling. Platforme, moduler og arkitekturerAgilitet i et plandrevet miljø.
- Software/hardware lag. Genbrugeligt software.

Arbejdet fremad
- Fremtidssikret arkitektur. Fokus på specifikationer. Produkt Owner rolle

15.00 Kaffe
 
15.10

Platformsstrategi for SW & HW udvikling
v. John Kaasgaard, Grundfos

  • HW & SW platforme
  • Strategier og tanker, modularisering, kombinatorik, skalerbarhed, test, 2’nd source & udskiftbarhed
  • Leverandørsamarbejde, forhandlinger
15.50

Opsamling
v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel

Drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar
 
16.00 Kaffe og uformelt netværk
Dato:
04-05-2017 12:30 til 04-04-2017 16:30 May, date to be confirmed
Sted:
NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Pris:
Gratis Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 250 kr.
Arrangører:

InfinIT - Innovationsnetværk for IT samt Væksthus Nordjylland

Senior Research & Innovation Specialist
+45 20 75 71 45
Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S
.