Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Arrangementer // Arrangementer 2016 // 4S workshop om telemedicin - selv-/hjemmemonitorering for gravide

4S workshop om telemedicin - selv-/hjemmemonitorering for gravide

Arrangement

18-05-2016

4S workshop om telemedicin - selv-/hjemmemonitorering for gravide

Mød frontløberne bag obstetrisk telemedicin - og vær med i etableringen af obstetrisk telemedicinsk fagligt forum.

Kom og hør om erfaringer med obstetrisk telemedicin fra nogle af de klinikere, som har den største viden og erfaringer med telemedicin til gravide. Vær med i etableringen af obstetrisk telemedicinsk fagligt forum - stedet, hvor erfaringer og nye ideer deles og koordineres på tværs af afdelinger for at skabe de bedste og mest fleksible tilbud.

Der har de sidste par år været mange arrangementer inden for telemedicin, der har vist, hvad der fungerer, og hvad der fungerer knap så godt. Nu kommer der et arrangement, der helt konkret fokuserer på, hvordan man bedst kommer i gang med telemedicin.

Det gælder alle de praktiske ting, der skal til, når en afdeling vil i gang med telemedicin i de respektive regioner. Hvad er det for nogle elementer, som man skal overveje omkring arbejdstilrettelæggelse? Hvilket udstyr skal man købe? Hvem kontakter man i regionen for at komme i gang?

Mød frontløberne bag obstetrisk telemedicin

Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital og Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet er de afdelinger, hvor man er længst fremme i Danmark, og som har mest erfaring med implementering af telemedicin og med den svære overgang fra projekt til drift.

De erfaringer vil de gerne dele ud af på denne workshop. Her er der mulighed for at møde drivkræfterne for telemedicin på afdelingen og få indblik i en masse aspekter inden for telemedicin. Hvilken værdi har det for de gravide at monitorere? Hvordan kommer man konkret i gang som afdeling? Hvordan er det som personale at skulle omstille sine arbejdsgange?

Lidt om OpenTele

Dagen giver også indblik i teknikken bag obstetrisk telemedicinsk. Hvad er den telemedicinske platform OpenTele? Hvorfor vælge en open source-løsning? Der er også mulighed for at blive introduceret til 4S’ faglige fora og indsatser, der anvender OpenTele. Hvem koordinerer? Hvordan man får indflydelse på den fremtidige udvikling?

Q and A

Det er også en oplagt mulighed for, at deltagerne kan komme på banen. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til panelet bestående af de fire klinikere, der har den største telemedicinske viden og erfaringer med telemedicin til gravide samt gravide, der netop nu eller tidligere er behandlet telemedicinsk i deres graviditet.

Workshoppen giver selvfølgelig mulighed for networking, og som deltager er der mulighed for at få indflydelse på den fremtidige udvikling inden for obstetrisk telemedicin. Sidst på dagen inviterer vi nye medlemmer til at deltage i vores obstetriske telemedicinske faglige forum. Det er en unik mulighed for at diskutere aspekter på tværs af landsdele og afdelinger og til konkret at påvirke den vej, som telemedicin kører i øjeblikket.

Workshoppen henvender sig til alt sundhedspersonale fra jordemoderen, sygeplejersken og lægen på gulvet i afdelingerne til beslutningstagere inden for komplicerede graviditeter.

Program

08:30-09:00  

Registrering. Te, kaffe og blødt brød

09:00-09:15

 

Velkomst
v/chefjordemoder Joan Dürr/ledende overlæge Jannie Salvig, AUH

09:15-10:00

 

Obstetrisk telemedicin: Teknik, anvendelse og resultater
v/overlæge Olav B. Petersen, AUH

10:00-10:30

 

Erfaringer med obstetrisk telemedicin: Giver det værdi for de gravide?
Cases v/jordemoder Lone Holst, AUH

10:30-11:00

 

Lidt mere om OpenTele: Telemedicinsk platform – Open Source – governance/4S
v/professor Morten Kyng, AU/Michael Christensen, 4S

11:00-11:15

 

Pause

11:15-11:45

 

Implementering af obstetrisk telemedicin – hvordan?
v/jordemoder Marianne Raundahl og jordemoder Lone Holst, AUH

11:45-12:15

 

Hvordan kommer min afdeling konkret i gang?
v/overlæge Lene Grønbech

12:15-13:00

 

Frokost

13:00-13:45

 

Hvordan får jeg/min afdeling indflydelse på den fremtidige udvikling inden for obstetrisk telemedicin? Introduktion til 4S' faglige fora og styring af projektønsker.
v/professor Morten Kyng/antropolog Sarah Maria Rasch

13:45-14:15

 

Q and A med ildsjælene bag telemedicin i obstetrikken – samt kaffe og te.

Stil dine spørgsmål til panelet bestående af de klinikere i landet, der har den største telemedicinske viden og erfaringer med telemedicin til gravide samt gravide, der netop nu eller tidligere er behandlet telemedicinsk i deres graviditet samt repræsentanter fra 4S.

  • Olav Bjørn Petersen, overlæge, AUH
  • Lone Holst, jordemoder, telemedicinsk koordinator, AUH
  • Marianne Raundahl, afdelingsjordemoder, AUH
  • Michael Christensen, 4S
  • Morten Kyng, Aarhus Universitet, 4S
  • Sarah Maria Rasch, ordstyrer
14:15-14:45

 

Etablering af obstetrisk telemedicinsk fagligt forum – hvem vil være med?
v/jordemoder Lone Holst og overlæge Olav Bjørn Petersen

14:45-15:00

 

Opsamling og tak for i dag

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:
18. maj kl. 09:00 - 15:00 May, date to be confirmed
Sted:
Lille Auditorium, INCUBA Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N
Pris:
Gratis, men tilmelding obligatorisk. Udeblivelse 500 kr.
Arrangører:

Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og 4S

Profilbillede af Sarah Maria Rasch
Senior Anthropologist
+45 29 17 93 02
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 318
.