Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Arrangementer // Arrangementer 2015 // Brugernes erfaringer med OpenTele

Brugernes erfaringer med OpenTele

Arrangement

05-02-2015

Brugernes erfaringer med OpenTele

- og fremtidsperspektiver for forskning implementering og drift

De moderne sundheds- og velfærdsmodeller er udfordret på mange områder: Der er et stigende antal borgere, der har en kronisk sygdom. Udviklingen i hospitalsbyggerier betyder færre sengepladser og længere til sygehusene. Borgerne ønsker i stigende grad selv at være aktive – også i relation til sundhed.

Erfaringerne fra projekter som Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, KIH, og Telecare Nord, viser at borgere og patienter opnår en øget indsigt i egen sygdom, og dermed får bedre muligheder for selv at handle. Og at der kan skabes bedre sammenhæng og tryghed i behandlingen.

Projekterne viser, at bidrag fra brugerne af telemedicin og -sundhed, herunder klinikere og borgere, er afgørende for den videre udvikling af teknologi og organisation. Og med en fortsat udvikling af organisering og it-støtte tyder udenlandske erfaringer på, at også økonomien udvikler sig fornuftigt.

  • Men hvad med andre patientgrupper, og hvordan skaleres op til national skala? 
  • Hvordan kommer man i gang?
  • Hvordan samarbejder patienter/borgere og sundhedsprofessionelle i processen?
  • Hvordan skruer man en succesfuld implementering sammen? 
  • Hvordan kan man lave tværsektorielle telesundheds- og telemedicinske indsatser, der omfatter både organisation og teknik?
  • Hvordan sikrer man kvaliteten?
  • Og hvordan kommer man hurtigt og effektivt fra succesfuldt forskningsprojekt til sikker drift?

Disse spørgsmål ser vi nærmere på når 4S, Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices, og medarrangører afholder konferencen “Brugernes erfaringer med OpenTele – og fremtidsperspektiver for forskning, implementering og drift,” den 5. februar 2015 på Koldkærgaard Konferencecenter, Aarhus.

Vi sætter fokus på brugernes erfaringer
På konferencen præsenteres konkrete erfaringer fra projekter, der har været i flerårig drift (Telecare Nord og KIH) og fra projekter under opstart i kommuner og på hospitaler. Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening kommer, og fortæller om borgernes synspunkter og om at skabe mere sammenhæng i behandlingen. Der peges også på hvordan telemedicin kan skabe nye forskningsmuligheder.

Den primære målgruppe er sundhedspersonaler i primær og sekundærsektorerne samt patientforeninger. Repræsentanter fra kommuner og regioner – også uden sundhedsfaglig baggrund som eksempelvis it arkitekter–  er også velkomne.

SE PROGRAMMET FOR DAGEN HER

Sidste frist for tilmelding: d. 29. januar 2015
 

Konferencen afholdes i samarbejde med Telemed.nu, Medcom samt National Sundheds IT

 

 

 

 

 

 

Dato:
05-02-2015 10:30 til 16:00 May, date to be confirmed
Sted:
Koldkærgaard Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N
Pris:
700 kr ekskl. moms
Arrangører:

4S - Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices, Telemed.nu, Medcom og National Sundheds IT

Profilbillede af Sarah Maria Rasch
Senior Anthropologist
+45 29 17 93 02
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 321
.