leverancefaser

Sådan kommer I i gang med at bruge data og AI i jeres produktion

Hvis I står med en idé til at bruge data og AI i jeres produktion til at forbedre jeres produktionsprocesser eller styrke jeres forretning, kan vi hjælpe jer i processen med at realisere den. Og ikke mindst med at finde ud af, om idéen overhovedet holder vand.

At købe IT-konsulent- og udviklingsydelser kan være uoverskueligt for nogle. For at I på forhånd ved, hvad I går ind til, har I her en oversigt over vores fem leverancefaser.

Vi hjælper jer med at indføre teknologi, som kobler jeres produkter eller produktionsapparater sammen og opsamler data, med det mål at:

 • Automatisere jeres manuelle processer
 • Optimere jeres produktionslinje
 • Undgå nedetid og fejl
 • Opnå mere effektiv oplæring af jeres medarbejdere
 • Dokumentere produktionsdata i rapporter til ledelse/ejere
 • Udvikle nye løsninger, der styrker jeres forretning

Alexandra Instituttets fem faser for udviklingen af en løsning

Har du spørgsmål til de fem leverancefaser? Så ring til os på tlf. 7027 7012 eller

I skal vide, hvad I køber hos os

Som kunde hos os indgår I i et individuelt forløb. For at sikre at vi er det rigtige match til jer og jeres virksomhed, indleder vi altid med et rådgivningsmøde.

Her møder I en af vores specialister, som forstår jeres organisation og sikrer, at jeres teknologi-projekt ikke kommer på afveje. Sammen afdækker vi jeres behov, og hvad I vil opnå med jeres projekt.

Efter dette møde har I retning på opgaven – både teknisk og økonomisk.

 

Fase 1: Discovery

Er I usikre på, om der er økonomisk værdi i jeres idé – eller om den overhovedet kan realiseres – anbefaler vi et Discovery-forløb. Formålet er at mindske jeres risiko for at investere i teknologi, det måske ikke giver mening at udvikle, fordi det ikke kan indfri jeres forventninger eller ikke kan betale sig.

Resultatet af et Discovery-forløb kan I bruge til at beslutte, om I vil investere yderligere i at forfølge idéen eller ej.

Discovery-forløbet begynder altid med en workshop med jer og relevante medarbejdere.

I kan bruge et Discovery-forløb til at:

 • Afprøve mulige teknologier eller platforme og anvendeligheden i forhold til jeres idé.
 • Afdække og kvalificere forskellige brugssituationer og brugere.
 • Undersøge relevansen af et datasæt i forbindelse med en mulig AI-løsning (kunstig intelligens)
 • Afprøve forskellige algoritmiske metoder og kombinationer af disse
 • Få afklaret, om der er basis for at gå videre eller ej
 • Afklare teknologisk retning for et eventuelt videre forløb.

Leverance: En rapport, der beskriver, om det kan svare sig at gå videre med ideen og i så fald, hvordan en løsning kan udvikles.

Fase 2: Proof of Concept

Et Proof of Concept er en solid test af, om jeres idé fungerer efter hensigten, og om det er en god forretning.

Formålet er at få afprøvet forskellige brugsscenarier og algoritmiske løsningsrum for at sikre, at ideen kan implementeres og giver den forventede værdi.

Resultatet: Den software, der indgår i testen, er ikke  færdigudviklet, men den er lavet sådan, at den kan bevise, om løsningen er teknisk realisérbar og økonomisk rentabel.

I kan bruge et Proof of Concept til at:

 • Validere jeres idé på en omkostnings- og tidseffektiv måde
 • Få vist idéens potentiale, og at den teknisk kan lade sig gøre
 • Teste mulige løsninger og scenarier
 • Overbevise interessenter eller beslutningstagere om at investere i ideen
 • Afklare forestående risici
 • Få et solidt grundlag for at sige ja/nej tidligt i et investerings-/udviklingsforløb

Leverance: En afklaring, der så billigt og hurtigt som muligt beviser, om jeres koncept kan gennemføres og hvordan.

Fase 3: Prototype

En prototype er en endnu ikke udviklet proces eller produkt, der kan demonstrere en funktionalitet eller et design. Den viser jer, hvad I kan få, hvis jeres idé bliver udviklet. En prototype kan være en ”mock-up”, en model eller en simulering. Altså en form for ”kladde” af løsningen.

En prototype kan som udgangspunkt ikke udføre en funktion men illustrerer den i en sådan grad, at det giver fuld forståelse for funktionen og ideen bagved. Den software, der indgår i en prototype, er ikke færdigmodnet og er typisk selvstændig, dvs. afkoblet fra jeres andre systemer.

I kan bruge en prototype til at:

 • Visualisere funktionalitet og design
 • Validere og teste forskellige brugerflows/scenarier
 • Præsentere den for potentielle kunder for at validere, om der er et marked for løsningen
 • Få tidlig feedback på projektet, produktet eller processen
 • Tiltrække seed-investering fra potentielle investorer

Leverance: En mock-up, model eller en simulering af processsen, produktet, designet eller serviceydelsen.

Fase 4: Minimal Viable Product (MVP)

Her får I udviklet en løsning med alle de  features og funktioner, som ikke kan undværes. MVP’en er lavet for et minimum af ressourcer men er funktionel nok til at skabe værdi for brugerne, f.eks. jeres medarbejdere eller kunder, så I kan indsamle validerede data.

Det er altså ikke den færdige løsning, men den første brugbare og anvendte version uden ekstra funktioner og features. Den indeholder et minimum af funktionalitet for en driftssikker første version. Normalt sættes den i pilotdrift med udvalgte medarbejdere eller kunder.

MVP’en vil altid skulle videreudvikles på basis af tilbagemeldinger fra brugerne, egne erfaringer med drift, træning på modeller og andre input. I denne fase vil udviklingen af den endelige løsning påbegyndes.

I kan bruge en MVP til at:

 • Vise en løsning, der kan overbevise jeres målgruppe, f.eks. medarbejdere i produktionen
 • Få tidlig feedback fra brugerne, hvilket er afgørende for, at jeres løsning bliver en succes og en god investering.
 • Komme hurtigere i gang med at rulle løsningen ud i produktionen
 • Sikre, at løsningen passer til brugernes behov
 • Optimere tid, økonomi og andre ressourcer til udviklingen af den færdige løsning.

Leverance: En brugbar første version af løsningen uden ekstra funktioner og features, der bliver testet af de rigtige brugere. En MVP er typisk koblet til jeres øvrige systemer.

Fase 5: Commercially Viable Product (CVP)

Et Commercially Viable Product (CVP) er den færdige løsning.

Hvad sker der i den sidste fase af udviklingen?

Under udviklingen af en CVP kan der f.eks. være fokus på brugerfeedback, skalérbarhed, sikkerhed og test for at sikre, at løsningen bedst kan sættes i produktion, anvendes og vedligeholdes. Og så selvfølgelig at den leverer den ønskede forretningsmæssige værdi for jer.

kontakt os

I tvivl om hvordan du kommer videre?

Har du spørgsmål til processen – eller vil du have en nede-på-jorden forklaring på nogle IT-begreber eller processer, er du velkommen til at kontakte Jesper. Du kan også booke et uforpligtende telefonmøde her, så vender vi tilbage inden for 24 timer:

Jesper Rosleff

Business Development Manager

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!