4. december 2023

Brug af borgerskabte data i klinikken

Kom til webinar i Nationalt Netværk for Borgerskabte Data. Her får du inspiration til nye kliniske use cases inden for diagnostik, behandling, forebyggelse og egenomsorg.

Om webinaret

Brug af borgerskabte data i klinikken

Der er stor interesse om de data, vi borgere selv skaber. Og både offentlige og private er optaget af potentialet ved anvendelse af borgerskabte data. Borgerskabte data kan forstås som GDPR-regulerede data, som borgeren selv ‘skaber’ via forskelligt udstyr, apps og personlige sundhedsteknologier.

Man kan betragte borgerskabte data som en ny type sundhedsdata, som er skabt og ejet af borgeren. Borgerskabte data er indsamlet af borgeren på eget udstyr og initiativ – og placerer derfor borgeren i centrum. Borgerskabte data kan – sammenlignet med PRO- og PROM-data – give et mere komplet og mangesidigt billede af en patients helbredstilstand og livskvalitet.

Når vi dertil lægger adfærdsdata såsom finansielle data, indkøbsdata, data fra fysisk aktivitet, mv., så tegner der sig et billede af patientens udvikling – et billede, der rummer store muligheder. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor der blandt klinikere og forskere er en stigende interesse for at bruge data til:

  • fremme af personlig medicin med patienten i centrum
  • forskning
  • udvikling af datadrevne use cases til behandling, forebyggelse og egenomsorg

Program

15:00 – 15:05 Velkomst
v/ repræsentant for Nationalt netværk om borgerskabte data

15:05 – 15:25 Kliniske use cases, som anvender data til beslutningsstøtte i behandling og forebyggelse
v/ Troels Krarup Hansen, direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen

15:25 – 15:40 Case 1: DataDonor – Dataaltruisme i praksis
v/ Emil Schjødt Høstrup, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

15:40 – 15:55 Case 2: Data for Care – et EU PCP projekt for kronikere
v/Annemette Broch, stifter Fonden DATA for GOOD

15:55 – 16:25 Debat og diskussion i breakout rooms

16:25 – 16:30 Tak for i dag

Målgruppe

Hvem kan deltage?

Webinaret er for alle med faglig indsigt og interesse i praktisk anvendelse af data til fremme af personlig medicin, behandling, forebyggelse og egenomsorg.

Primært forskere, klinikere, professionelle brugere og udviklere af sundheds-it, konsulenter, politikere og sundhedsplanlæggere

Udbytte

Det får du ud af at deltage

Fokus på webinaret er på brugen af data i forbindelse med forbedret diagnostik, behandling, forebyggelse af sygdom og egenomsorg. Formålet er at skabe inspiration til nye kliniske use cases og at øge samarbejde.

Der vil være faglige oplæg, inspiration og tid til debat i breakout rooms.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Frederik Mølgaard Thayssen, der er en af initiativtagerne til det nationale netværk om borgerskabte data. 

Frederik Mølgaard Thayssen
Principal Project Manager
Alexandra Instituttet
Åbogade 34, 8200 Aarhus N

+45 20 55 32 78
frederik.thayssen@alexandra.dk

Andre arrangementer

Måske kunne disse arrangementer også have din interesse:

Arrangement

Lær at strukturere din virksomheds it-sikkerhed

5. DECEMBER 2023
På workshoppen den 5. december lærer du at arbejde med it-sikkerhed på strategisk niveau og at udvikle en strategi for din organisation eller virksomhed. Som forberedelse bedes du deltage i FE’s webinar den 28. november om den aktuelle cybertrussel.

Læs mere »

Formular indsendt!