AI/kunstig intelligens

App skal hjælpe patienter efter knæoperation

Michael Christensen

Michael Christensen

Principal Software Architect

Mange tusind patienter om året får knæoperationer, benforlængelser og kunstigt knæ pga. slidgigt, og bagefter går de til kontrol. Det er tidskrævende for både patienter og sundhedspersonale og kan være overflødigt for patienter med et normalt forløb.

Samtidig ønsker ortopædkirurgerne på Aalborg Universitetshospital at opspore eventuelle komplikationer tidligere. Sammen med Alexandra Instituttet udvikler og eksperimenterer de med apps og løsningskomponenter, der kan bidrage til, at sundhedspersonalet får bedre indblik og patienterne et bedre forløb.


Når en patient går til kontrol efter en operation, får sundhedspersonalet et øjebliksbillede af patientens tilstand. Når der derimod løbende opsamles data fra patienten, får sundhedspersonalet et langt mere nuanceret helhedsbillede af patienternes forløb.


Alexandra Instituttet har i samarbejde med ortopædkirurgerne udviklet en app, der gør det muligt for både patienten og sundhedspersonalet at følge med i, om patienten bevæger sig mindre, og hvordan det hænger sammen med patientens humør og oplevede smerter.


“Jo tidligere vi kan opspore en infektion eller ordinere ekstra genoptræning med en fysioterapeut, desto bedre bliver patienternes forløb,” siger Rikke Emilie Kildahl Lauritsen, der er forskningsassistent på Aalborg Universitetshospital.

Større indsats skal løfte sundhed og velfærd

I dag har næsten alle borgere i Danmark adgang til en smartphone, og en stigende andel bruger også smartwatches. Via de komponenter, Alexandra Instituttet har udviklet, kan man relativt let bygge apps og løsninger, der er tilpasset specifikke sygdomsområder, så relevante data kan blive opsamlet.


I forbindelse med knæoperationerne er det f.eks. relevant at vide, hvor mange skridt patienten går i perioden efter en operation, suppleret med patienternes korte svar på appens daglige spørgsmål til patienterne om deres humør og smerteniveau.


Der er således tale om en opsamling af både de data, appen objektivt måler, f.eks. skridt, og patienternes subjektive input, f.eks. smerte. Sammen er begge typer data uvurderlige i forhold til at få en bedre forståelse for og overblik over patienternes rehabilitering.

Projektet er en del af et større samarbejde mellem Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut. De undersøger, hvordan borgerskabte data og nye teknologier kan bruges til at løfte sundhed og velfærd i Danmark.

Patient-rapporterede data sætter borgeren i centrum

Formålet med den konkrete app og de generelle komponenter, der udvikles i projektet, er ikke, at sundhedspersonalet kan overvåge patienterne på afstand, men at de i stedet kan få et langt mere nuanceret indblik i patienternes liv – både hvordan det går med behandlingen, men også hvordan patienterne faktisk har det.


Ifølge Michael Christensen, der er Principal Software Architect ved Alexandra Instituttet, er det essentielt, at patienterne bliver involveret i deres egne behandlingsforløb. ”Det handler jo netop om, at patienterne også selv kan komme til orde og give udtryk for, hvordan de har det, om de har smerter, og om de er i godt humør.”


”Lige nu arbejder vi med at udvide appen, så vi via kunstig intelligens kan måle patienternes ledbevægelighed i knæet på en video, som de og deres pårørende kan optage hjemme. På den måde udvider vi løbende viden og de teknologiske byggeklodser, som kan bruges til at bygge nye løsninger, som forbedrer patienternes forløb og dagligdag.”


Læs mere om projektet og Interdisciplinary Orthopaedics her.

"Det er essentielt, at patienterne bliver involveret i deres egne behandlingsforløb. Det handler jo netop om, at patienterne også selv kan komme til orde og give udtryk for, hvordan de har det, om de har smerter, og om de er i godt humør."

bliv klogere på tech

Relateret viden

Kunstig intelligens skal hjælpe med at teste nye lægemidler

Alexandra Instituttet har indgået et samarbejde med GTS-partneren Bioneer A/S og DTU om at stille nye værktøjer til rådighed, som er baseret på kunstig intelligens (AI). AI-værktøjerne skal bruges til at teste nye metoder inden for blandt andet behandling af kræft og neurodegenerative sygdomme som Alzheimers.

Udnyt realtidsdata til at forudsige og forbedre driften i kommunen

For kommuner, byplanlæggere og arkitektvirksomheder kan det være særligt interessant at måle på grønne kørselsmønstre, eller på hvordan byrum bliver brugt ved at forholde sig til data om bevægelsesstrømme. Og der bliver hele tiden bedre mulighed for at indsamle data om vores virkelighed fra de ting, der bevæger sig rundt om os, og som vi bevæger os rundt imellem. Det betyder, at vores ageren i den fysiske virkelighed hurtigt bliver omsat til data, der giver os et realtidsoverblik. 

AI, IoT, droner og AR er blandt de nye forretningsområder i byggebranchen

Vi har længe hørt om industri 4.0, der er et begreb, hvor fabrikker og produkter udbygges med it og kobles til digitale services i skyen. Lidt den samme udvikling står byggeriet overfor. Vi kalder det build 4.0, og det handler om, hvordan teknologier som kunstig intelligens, droner, IoT, big data og Augmented Reality kan optimere og automatisere byggeprocessen. 

AI/Machine Learning Specialist

Vi søger en specialist til nyskabende løsninger til virksomheder og samfundet.

Formular indsendt!